Category: Students

PLS Daring Pelita Ciampea 1 2021/2022

Melalui PLS Kita Wujudkan Peserta Didik yang Beriman dan Bertakwa, Bergotong-royong, Mandiri, Kreatif, Bernalar Kritis dan Berkebhinekaan Global di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, begitulah tema Pengenalan

Read More

Guru Penggerak

Program Guru Penggerak adalah salah satu program untuk  menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Maka dari itu, beberapa tenaga pendidik yang ada di SMK

Read More

PurnaStudi Virtual 2020/2021

Ciampea-Masa pandemi Covid-19 tidak mengurangi sekolah, siswa dan orangtua untuk merayakan kegembiraan dalam pengumuman kelulusan tingkat SMK. Perayaan kegembiraan ini salah satunya juga dilaksanakan SMK

Read More

SANLAT SMK PELITA CIAMPEA

Sanlat atau pesantren kilat adalah salah kegiatan yang biasanya dilaksanakan selama bulan ramadhan yang tujuannya untuk memperdalam ilmu Agama. Dalam kesempatan bulan ramadhan ini, SMK

Read More