Author: ervina pc1

PurnaStudi Virtual 2020/2021

Ciampea-Masa pandemi Covid-19 tidak mengurangi sekolah, siswa dan orangtua untuk merayakan kegembiraan dalam pengumuman kelulusan tingkat SMK. Perayaan kegembiraan ini salah satunya juga dilaksanakan SMK

Read More